Skip to main content

Ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken kennen hun kinderen meestal het best. Als er iets verandert in het leven of het gedrag van hun kind, dan hebben ze het vaak gemerkt. Of het nu gaat over het voorkomen van problemen bij jongeren, of over het omgaan met problemen bij opgroeiende of volwassen kinderen: voor preventiewerkers, begeleiders en hulpverleners zijn ouders een belangrijke partij in het werken rond middelen.

Zorgen van ouders

Vroeg of laat komen kinderen in contact met alcohol en andere drugs. Ouders weten vaak niet hoe ze hier best mee omgaan en hoe ze problemen kunnen voorkomen. Ze merken soms ook dingen op die hen zorgen baren, of vragen zich af welk gedrag normaal is voor een opgroeiende tiener. Het is van belang dat ouders hun invloed niet onderschatten en weten hoe ze hun begeleidende rol en vertrouwensfunctie kunnen aanwenden.

Als contactpersoon, begeleider of hulpverlener van ouders, zijn alcohol en drugs niet altijd evidente thema’s. Voor velen is het een beladen thema. Ze zien een middelenprobleem bij hun kind soms als falen van de opvoeding. Dan kan er schroom zijn om hulp te zoeken. Alcohol en drugs bespreekbaar maken is dan ook een uitdaging. Het is van belang om ouders te benaderen in hun sterktes op vlak van opvoeding, en het schuldgevoel weg te nemen.

Het VAD-aanbod voor ouders

De nood aan ondersteuning is heel verschillend voor gezinnen, afhankelijk van de ernst van de zorgen of vragen:

  • Een goed informatie- en voorlichtingsaanbod helpt opvoedonzekerheid wegnemen. Het aanbieden van brochures, preventieve infovonden, contactmogelijkheden met De Druglijn, enzovoort kan daar een antwoord op bieden. Dat versterkt de zelfstandigheid en opvoedingsvaardigheden van gezinnen, en maakt ouders weerbaarder ten aanzien van eventuele (zwaardere) problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen.
  • Soms is een meer vraaggerichte aanpak nodig. Sommige ouders hebben nood aan emotionele steun en een luisterend oor. In zo’n individuele aanpak, kan je in dialoog met de ouders op zoek gaan naar een antwoord op maat. De competenties, vaardigheden en draagkracht van ouders staan daarbij centraal.