Skip to main content

Sportivos Goud

De derde fase in het preventietraject voor sportclubs

Alcohol- en drugpreventie in de sportclub

Sportivos is een preventietraject voor sportclubs. Met Sportivos proberen we problemen door acohol- en druggebruik te voorkomen, en als ze toch gebeuren, te beperken. Deze pagina gaat in op Sportivos Goud, de derde en laatste fase van het traject. Een overzicht van het volledige traject vind je in dit artikel.

Sportivos Goud focust op een meer structurele inbedding van de initiatieven in de clubgemeenschap. De alcohol- en drugcoach (A&D-coach) profileert zich in de club als aanspreekpunt en als trekker van activiteiten over het thema (bv. een infoavond voor ouders en sporters). De A&D-coach krijgt hiervoor steevast input van VAD en het CGG preventiewerk. De kerngroep vertaalt de visie uit zilver in regels en afspraken. We voorzien hiervoor een handleiding, maar elke club doet dit volgens eigen noden en wensen. De club organiseert een actie naar supporters.

Ingebed in de jaarlijkse werking

Een gouden Sportivos-club blijft elk jaar werken met het educatieve spel, communiceert het clubreglement en visie en heeft de A&D-coach als eerste aanspreekpunt en expert binnen de club.

Interesse?

Sportclubs kunnen zich via het registratieformulier inschrijven om te starten met Sportivos Brons.

Getuigenissen van sportclubs

Benieuwd hoe andere clubs Sportivos ervaren?