Skip to main content

Quality Nights

Risico’s beperken in het uitgaansleven

Quality Nights streeft naar een vermindering van de risico’s die gepaard gaan met uitgaan. Het is een omgevingsgerichte preventiemethodiek, wat wil zeggen dat Quality Nights werkt door structurele maatregelen in te voeren die de uitgaansomstandigheden verbeteren, en door info en tips ter beschikking te stellen over veilig en verstandig uitgaan.

Festival- en eventorganisatoren, en club- en danscafé-uitbaters kunnen de methodiek inzetten om een veilige en positieve uitgaansomgeving te creëren. Concreet doen ze dat door hun bezoekers een aantal diensten aan te bieden, de zogenaamde ‘Quality Nights Services’.

Een harm reduction initiatief

Quality Nights is een risicobeperkende aanpak. Daaronder verstaan we het op een niet-veroordelende manier verminderen van risico’s voor feestvierders tijdens het uitgaan.

Die risico’s zijn divers, het kan gaan om het gebruik van alcohol en andere drugs, het vervoer van en naar de uitgaanslocatie, het hebben van seksuele contacten, enzovoort. Het gebruik van alcohol en andere drugs is dus slechts één van de vele factoren die uitgaan tot een risicovolle bezigheid maken.

Quality Nights spoort zowel organisatoren en uitbaters als de feestvierders zelf aan om zoveel mogelijk zorg te dragen voor zichzelf en anderen. Het is dus niet enkel van belang van de Quality Nigts Services en de risicobeperkende tips aan te bieden, het is ook onmisbaar om er voldoende duidelijk over te communiceren.

Alcohol- en drugbeleid

De meest omvattende aanpak houdt ook het opstellen van een evenwichtig en geïntegreerd alcohol- en drugbeleid in, waarmee je een duidelijk kader creëert voor de meeste situaties die betrekking hebben op middelengebruik.

Voor festivals werd hiervoor een leidraad uitgewerkt. Maar ook andere, kleinere uitgaanslocaties kunnen van deze leidraad gebruik maken, de principes zijn grotendeels hetzelfde.

Lokale preventiepartners ondersteunen het volledige proces, dat in verschillende fasen verloopt. Voorzie minstens 8 weken om te komen tot een mooie implementatie.

Quality Nights in jouw club, bar of op jouw event?

Je staat er niet alleen voor. Een lokale of regionale CGG-preventiewerker begeleidt je gedurende het volledige proces. De coaching is volledig gratis. Sommige services, zoals de face-to face training van het barpersoneel, vragen een investering. De preventiepartner maakt concrete afspraken met jou als organisator/uitbater en ondersteunt waar nodig.

Interesse?

Neem dan contact op met je lokale preventiewerker. Je kan hun contactgegevens vinden in de doorverwijsgids. Of stuur een mailtje naar Shawny Vanhoutteghem, de verantwoordelijke voor Quality Nights op VAD.

De Quality Nights Services

Om partner te worden is het de bedoeling dat je als uitbater of organisator zo veel mogelijk Quality Nights Services aanbiedt. Er zijn in totaal veertien services, maar de drie eersten zijn de belangrijkste.

1. Getraind barpersoneel

Het personeel van de uitgaanslocatie krijgt mogelijks te maken met feestvierders die onwel worden of onhandelbaar gedrag vertonen. Ze volgen een training om deze feestvierders zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen, of om op een adequate manier hulp in te roepen.

De training kan face to face gegeven worden door de preventiewerker. Als dat niet snel of gemakkelijk te organiseren is, kan er ook gebruik gemaakt worden van de online training (’30).

De online trainingen voor de crew van je club, café of (dance) festival staat op het vormingsplatform van VAD. Bij aanvang van de training moeten de deelnemers daar eerst een account aanmaken. Voor meer informatie kan je terecht bij Shawny Vanhoutteghem.

Daarnaast bestaan er nog aanvullende trainingen: Eerste Hulp Bij Drugincidenten in het uitgaansleven (EHBDu), conflicthantering, seksueel grensoverschrijdend gedrag, en vibecare en clubconsult. Voor meer informatie, contacteer Shawny Vanhoutteghem.

2. Verspreiden van risicobeperkende informatie

Bezoekers krijgen info over veilig en gezond uitgaan, gehoorschade, alcohol en drugs, roken, veilig vrijen, … Gebruik hiervoor de posters van de campagne ‘Never Waste A Great Party’.

Neem rechtstreeks contact op met Safe ‘n Sound als je graag een informatiestand aanbiedt op jouw event om bezoekers te informeren over partydrugs, gehoorschade en veilig vrijen.

3. Initiatieven voor veilig vervoer

Als uitgaanslocatie neem je verschillende initiatieven om veilig verkeer te bevorderen: je voorziet info over openbaar vervoer, alcoholtestacties, interactieve ademanalyse-toestellen, tips, …

4-15. Bijkomende services

Naast die drie belangrijkste services, zijn er nog tal van andere services die je kan aanbieden:

 • Beschikbaarheid van condooms

 • Beperken van het geluidsniveau en het aanbieden van oordopjes

 • Beschikbaarheid van condooms

 • Toegang tot drinkwater

 • Ruim aanbood aan alcoholvrije dranken

 • Beschikbaarheid van eten

 • Gezond eten

 • Chill-out ruimte

 • EHBO-ruimte/post

 • Vestiaire

 • Klimaatregeling

 • Toegankelijkheid voor mensen met een handicap

Bekendmaking?

De kracht van het aanbieden van services zit hem deels ook in het erover communiceren naar en bewustmaken van bezoekers. Maak gebruik van bekendmakingsmaterialen van Quality Nights of gebruik de ontwerpen van de ‘Never Waste A Great Party’- campagnebeelden. Deze kan je eenvoudig delen in de locatie, via jullie sociale media kanalen, website of eventueel eigen applicatie.

Ik ben een regionale of lokale preventiepartner

Elke regio wordt gemanaged door een lokale partner. De lokale partners zijn organisaties gekoppeld aan een lokaal bestuur of ingebed binnen een welzijns- of gezondheidscentrum.

Jouw rol als lokale partner is het implementeren van Quality Nights in jouw regio. Je bent ook het lokale referentiecontact voor VAD. Concreet bestaat je opdracht uit:

 • Ondersteunen en opvolgen van uitgaanslocaties bij het implementeren van verschillende services. Dat kan gaan van consult en advies, tot het aanbieden van vormingen aan organisatoren en/of hun personeel.
 • Aanvullend: ondersteunen bij het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid.

We verwijzen je graag door naar de leidraad voor de ontwikkeling en implementatie van Quality Nights. Daar lees je welke stappen je kan ondernemen om een organisator of uitbater te ondersteunen.