Skip to main content
Uitgaan kan op vele plekken. Van het jeugdhuis, het café, de fuif, een club tot een groot festival. Voor ieders smaak is er een aanbod in het Vlaamse uitgaansleven.

Waarom aandacht voor alcohol en andere drugs?

Uitgaan is meestal fun, maar tegelijkertijd is het ook riskant. Zo is het voor de meeste jongeren gelinkt met het gebruik van legale of illegale roesmiddelen. De meest gekende risico’s zijn: verkeersongevallen, gehoorschade, soa’s. Daarnaast kunnen fysieke klachten zoals misselijkheid, oververhitting, uitdroging, … ervoor zorgen dat iemand een minder leuke herinnering heeft aan zijn uitgaansavond.

Een alcohol- en drugbeleid in het uitgaansleven

Eenmalige preventieve acties hebben weinig effect. Als je resultaat wil boeken met alcohol- en drugpreventie zet je in op een combinatie van verschillende preventiestrategieën. Je neemt daarbij initiatieven die zich zowel richten naar het individu, de belangrijke sleutelfiguren, als de omgeving.

Een zogenaamde ‘beleidsmatige aanpak’ is daarbij een goede manier van werken. Dat wil zeggen dat je eerst een visie uitschrijft, om dan op basis daarvan de volgende pijlers uit te bouwen: afspraken en regels, educatie, zorg en begeleiding en omgevingsinterventies.

Een beleid uitwerken

Voor festivals werkten we een leidraad uit die helpt bij het opstellen van een doordacht alcohol- en drugbeleid op maat. Een must voor een vlot, aangenaam en veilig verloop van elk muziekfestival. Deze leidraad staat onder andere stil bij de principes van een evenwichtig beleid, de succesfactoren van een beleid, de risicoanalyse, instrumenten om bijvoorbeeld tot regels en procedures te komen, gangbare maatregelen en de evaluatie van een bestaand beleid.

Ook clubs of kleinere uitgaanslocaties kunnen gebruik maken van deze leidraad. Hoewel hij geschreven is voor festivals, zijn de principes grotendeels hetzelfde, en kan je je zeker door dit document laten inspireren.

Hulp nodig?

Je kan je gratis laten begeleiden bij het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid. Een lokale of regionale CGG-preventiewerker begeleidt je dan gedurende het volledige proces.

Methodieken op maat

De verschillende types uitgaanslocaties vragen elk om een andere aanpak. Om preventief te werken naar diverse settings in het uitgaansleven, werden diverse omgevingsgerichte preventiemethodieken ontwikkeld.

Safe ’n Sound

Preventie en risicobeperking via peers

Safe ’n Sound doet aan ‘harm reduction’, letterlijk vertaald ‘schadebeperking’. Het wil gezondheidsproblemen voorkomen, ook wanneer het middelengebruik niet vermeden kan worden. Daarom wisselt Safe ’n Sound info en advies uit met feestvierders over drugs.

Dit gebeurt met de hulp van ‘peers’: vrijwilligers met dezelfde interesses, levensstijl en ervaringen als andere feestvierders. Ze hebben een open houding en benaderen mensen die drugs gebruiken met respect. Deze getrainde peers bemannen niet alleen de infostand, maar worden ook betrokken bij andere aspecten van het project.

Het uitgaansonderzoek

Sinds 2003 brengt VAD met het uitgaansonderzoek een aantal aspecten van het middelengebruik in het uitgaansleven in kaart. Door het middelengebruik van het uitgaanspubliek op een systematische manier te onderzoeken, kunnen we vanuit preventie en beleid anticiperen op nieuwe trends en fenomenen.