Skip to main content
  • Home
  • Artikels
  • Psyche en VAD ontwikkelen vormingsaanbod middelengebruik voor zorgverleners GGZ

Psyche en VAD ontwikkelen vormingsaanbod middelengebruik voor zorgverleners GGZ

Sinds midden 2023 bundelen Psyche en VAD de krachten om een ondersteuningsaanbod te ontwikkelen, specifiek voor zorgverleners in de GGZ. Deze samenwerking combineert VAD’s jarenlange expertise in middelengebruik met Psyches unieke positie. Psyche versterkt het VAD-aanbod en draagt dit uit in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Waarom een nieuw vormingsaanbod over verslaving in de geestelijke gezondheidszorg?

Heel wat mensen die hulp zoeken in de geestelijke gezondheidszorg omwille van psychische problemen, lopen ook (een groter risico op) problemen met alcohol- of ander druggebruik, gebruik van psychoactieve medicatie, gamen of gokken. Nadat de verslavingszorg opgenomen werd in de algemene geestelijke gezondheidszorg merkten zowel Psyche als VAD dat hulpverleners en diensten nog vaak terughoudend zijn om met personen met problematisch middelengebruik, gamen of gokken te werken.

Om zorgverleners en organisaties hierbij te ondersteunen, sloegen beide organisaties de handen in elkaar om de expertise hierrond te versterken. Met als resultaat een op maat gemaakt vormingsaanbod over middelengebruik en verslaving, specifiek voor zorgverleners in de GGZ.

Wat willen we bereiken met deze vormingen?

We hopen dat hulp- en zorgverleners uit Psychiatrische Verzorgingstehuizen, Psychiatrische Ziekenhuizen, PAAZ, Initiatieven Beschut Wonen, Mobiele Teams en Centra Geestelijke Gezondheidszorg de weg vinden naar deze vormingen.

Zorgverleners hebben heel wat vragen:

  • Hoe maak ik middelengebruik bespreekbaar?
  • Hoe zorgwekkend is het?
  • Wil de cliënt of patiënt wel iets aan zijn gebruik veranderen?
  • Hoe kan ik een verschil maken?

Door zorgprofessionals bij te scholen over middelengebruik en verslaving werken we aan efficiëntere interventies en een betere zorgervaring van patiënten en cliënten. Niet alleen leren zorgprofessionals sneller signalen van problematisch gebruik herkennen, ook krijgen ze inzicht in de complexiteit van verslaving. In de vormingen worden tools voor (vroegtijdige) interventie aangereikt. Zo kunnen zorgprofessionals de best mogelijke zorg en ondersteuning op maat bieden. Ook willen we met dit vormingsaanbod reageren op nieuwe trends en uitdagingen. Waar nodig werken we een aanbod op maat van een specifieke setting binnen de GGZ uit.

Met deze vormingen willen we ook bijdragen aan het wegwerken van exclusie en stigma van cliënten met verslavingsproblemen. Het stigma rond verslavingen kan mensen ontmoedigen om hulp te zoeken, uit angst voor afwijzing, veroordeling of de angst om gestigmatiseerd te worden door hun omgeving. Dit kan leiden tot escalatie van middelengebruik en het uitstellen van noodzakelijke behandeling. Daarom zetten we tijdens de vorming in op attitudes en vaardigheden bij professionals zodat ze het stigma hierrond kunnen doorbreken.

Agenda Psyche-vormingen

Bekijk hier de agenda van de vormingen

In samenwerking met de alcohol- en drughulpverlening en de regionale preventiewerking TAD

VAD bouwt haar deskundigheid inzake middelenproblemen op in wisselwerking met het werkveld. Voor inhoudelijke uitwerking en begeleiding van vormingen doen Psyche en VAD beroep op hulpverleners en preventiewerkers met specifieke expertise rond de thema’s. Organisaties die een vorming op maat voor hun team wensen of een beleid willen uitwerken omtrent de aanpak van middelenproblemen kunnen hiervoor terecht bij de regionale CGG-preventiewerkers. Deze bieden in-service advies, vorming en coaching.

Meer weten?

Contacteer Veerle Gerbosch, stafmedewerker GGZ en Verslaving (veerle.gerbosch@psyche.be, 0490 66 27 58) of Joke Claessens, stafmedewerker Hulpverlening (joke.claessens@vad.be, 02 422 03 78)