Skip to main content

Jeugdwerk

Een veilige plek

Het kloppend hart van het jeugdwerk zijn de (jonge) vrijwilligers die zich inzetten voor de jeugdbeweging, het jeugdhuis, de speelpleinwerking, … Zo bieden jeugdverenigingen heel wat kinderen, jongeren en jongvolwassenen de ruimte om zich uit te leven en te ontplooien. Het is een veilige plek om grenzen af te tasten, te experimenteren, keuzes te maken en verantwoordelijkheden op te nemen.

Handvatten bieden

Vroeg of laat worden jongeren in het jeugdwerk geconfronteerd met middelengebruik. Omwille van hun leeftijd hebben ze een aantal specifieke kwetsbaarheden. Alcohol en andere drugs hebben een directe invloed op hun functioneren (sociaal, emotioneel, fysiek) en houden risico’s in voor de gezondheid en de veiligheid van zichzelf en hun omgeving.

Het jeugdwerk kan jongeren de handvatten bieden om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Zo kunnen ze binnen hun eigen jeugdvereniging bewuste keuzes maken. Dit bijvoorbeeld door duidelijke afspraken te maken en deze vorm te geven in een alcohol- en drugbeleid op maat.