Skip to main content

Hoger onderwijs

Starten in het hoger onderwijs gaat hand in hand met heel wat veranderingen. Nieuwe uitdagingen op vlak van studeren, heel wat nieuwe gezichten, al dan niet op kot gaan en zelfstandig wonen… Het studentenleven gaat vaak ook gepaard met nieuwe vrijetijdsinvullingen en met een uitgebreid uitgaansleven, dat vaak geassocieerd wordt met alcohol of illegale drugs.

Middelengebruik in het studentenleven

Het is niet zo dat alle studenten op een risicovolle wijze alcohol drinken. Velen gaan er op een verantwoorde manier mee om. Toch kunnen we er niet omheen dat de helft van de studenten door hun alcoholgebruik gezondheidsrisico’s loopt en minder prettige ervaringen heeft door overmatig alcohol- of cannabisgebruik.

Dat risicovol middelengebruik speelt zich vooral af buiten de onderwijscontext: bij het uitgaan, in de jeugdbeweging, na het sporten, … Om aan preventie te doen, is er dus een brede aanpak nodig. Daarbij spelen niet alleen de onderwijsinstellingen een rol, ook uitgaansgelegenheden, studentenverenigingen en ouders worden best betrokken.

Preventie in het hoger onderwijs?

Aan de slag rond alcohol, drugs, psychoactieve medicatie, gamen en gokken

Ook al vindt het middelengebruik meestal niet plaats op de hogeschool of universiteit zelf, toch spelen ook de onderwijsinstellingen een cruciale rol in de preventie en aanpak van problemen. De studententijd gaat gepaard met heel wat nieuwe uitdagingen om verantwoord met middelen te blijven omgaan. De studenten daarbij ondersteunen is essentieel om hen klaar te stomen voor hun verdere (professionele) leven.

Maar duurzame en (kosten)effectieve preventie gaat verder dan losse, eenmalige acties. Het is dus meer dan alleen het ophangen van posters, het posten van berichten op sociale media of het organiseren van infosessies.

Je kan je bij het ontwikkelen van een middelenbeleid laten bijstaan door een preventiewerker uit jouw regio. Hun contactgegevens vind je terug in de doorverwijsgids.

Hogeschool VIVES getuigt in een filmpje over hun ervaringen bij het uittekenen en implementeren van een middelenbeleid.

De studentenbevraging

Hoe zit het nu echt met de student en alcohol- of ander druggebruik? ‘In hogere sferen’, een bevraging onder Nederlandstalige studenten van alle hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen en Brussel, houdt een vinger aan de pols. VAD organiseert dit onderzoek om de vier jaar, samen met de Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen en Brussel.