Skip to main content

Jongeren

Gebruik en preventie

Middelenproblemen verengen tot een jongerenprobleem is een veelgemaakte denkfout. Gebruik behoort tot de leefwereld van jongeren, maar evenzeer tot de leefwereld van de volwassenen. Jongeren hebben echter een aantal specifieke kwetsbaarheden voor middelengebruik. Werken naar deze doelgroep is dan ook zeer relevant. Het aanmoedigen van niet-gebruik, uitstellen van de beginleeftijd en vroeg interveniëren bij beginnend gebruik zijn zeker belangrijke doelstellingen wanneer jongeren kennismaken met middelen.

Daarnaast vragen we ook aandacht voor gokken en gamen. We moedigen jongeren aan om op een verantwoordelijke manier te gamen, met aandacht voor het mogelijke risico op problematisch gedrag.

Materiaal voor jongeren

Hieronder vind je verschillende artikels over gebruik bij jongeren (cijfers), over preventie bij jongeren en over een divers pakket aan ontwikkelde materialen die erop gericht zijn hun vaardigheden, kennis en attitudes te versterken. Meer sectorgebonden informatie vind je onder de links: