Skip to main content

Welzijnswerk

Als welzijnswerker begeleid je cliënten met heel diverse vragen of problemen. Soms kampen zij ook met alcohol- of andere drugproblemen. Mogelijk kaarten zij hun middelengebruik zelf aan. Maar vaak zijn ze niet bereid om over een alcohol- of drugprobleem te praten. Het is niet altijd eenvoudig om hier mee om te gaan.

Belangrijke rol

Als welzijnswerker vervul je een belangrijke rol, op verschillende vlakken. Je kan (beginnende) middelenproblemen opmerken. Je kan cliënten informeren en sensibiliseren over middelengebruik, motiveren om hun gebruik te veranderen, of doorverwijzen. En je kan ondersteuning bieden aan cliënten in behandeling in de gespecialiseerde hulpverlening. Ook de omgeving van een gebruiker – de partner, de ouders, de kinderen, broers en zussen – kan je begeleiden in het omgaan met het gebruik.

Beleidsmatig werken

Een alcohol- en drugbeleid ontwikkelen in je organisatie kan hierbij een belangrijke ruggensteun zijn. Het biedt een duidelijk kader waarop je kan terugvallen in specifieke situaties. Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van afspraken over hoe de dienst omgaat met de alcohol- en drugthematiek.