Skip to main content

Attent

Alcohol- en drugpreventie in het jeugdhuis

Met ATTENT zetten jeugdhuizen zich in voor een positief feestklimaat. Hiervoor kunnen ze zich inschrijven voor negen verschillende ‘Attenties’. ATTENT is een initiatief van VAD in samenwerking met Formaat en met ondersteuning van Gezonde Gemeente.

Dit concept bouwt verder op de sterktes van Quality Nights, het harm reduction initiatief voor het bredere uitgaansleven. Net als in dat initiatief, creëert ATTENT een veilige en positieve uitgaansomgeving door bezoekers een aantal diensten aan te bieden, de zogenaamde ‘Attenties’.

Dit initiatief geniet de ondersteuning van het charter Gezonde Gemeente.

Een integrale aanpak voor veilig en gezond uitgaan

VAD ijvert al jaren voor een preventief beleid in het uitgaansleven. Dit is een samenhangend geheel van maatregelen om problemen door middelengebruik te voorkomen of er adequaat op te reageren. Een alcohol- en drugbeleid in het uitgaansleven steunt op vier pijlers die goed op elkaar afgestemd moeten worden. Ook binnen ATTENT wordt er op verschillende terreinen gewerkt: informatieverstrekking, regelgeving, voorlichting van personeel en structurele maatregelen. Op die manier creëert het een zichtbaar positief uithangbord voor jeugdhuisuitbaters. Bovendien hebben hun klanten baat bij de aangeboden services.

Belangrijke partners waarmee we samenwerken en die kennis en expertise leverden zijn Sensoa, Horeca Vlaanderen, de Christelijke Mutualiteit, Vias institute, VVSG, VVJ, de Ambrassade, VIGL en Formaat.

ATTENT is het concept voor jeugdhuizen. Daarnaast bestaat ook het concept Feest Wijzer, voor fuiven en kleine, lokale evenementen.

Een samenwerking van formaat

ATTENT is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Formaat vzw, de federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen. Formaat vzw ondersteunt meer dan 420 werkingen door opleiding, begeleiding, informatie, netwerken en belangenbehartiging. Elke service van ATTENT werd kritisch bekeken en er werd steeds gezocht naar de meerwaarde en correcte insteek voor jeugdhuizen om tot een resultaat op maat te komen. De services kregen de naam ‘Attenties’ mee.

De drie belangrijkste Attenties voor jeugdhuizen

Het resultaat van deze oefening leidt tot negen Attenties. In tegenstelling tot bij Feest Wijzer is er geen minimum aantal basisservices. Jeugdhuizen kunnen zelf kiezen voor welke Attenties zij zich inschrijven. Wel worden ze extra aangemoedigd om in te zetten op volgende drie Attenties: een alcohol- en drugplan ontwikkelen, vrijwilligers trainen om verantwoord alcohol te schenken en gezondheidsinformatie en risicobeperkende boodschappen verspreiden.

Deze drie Attenties zijn de belangrijkste:

 • Met een alcohol- en drugplan kent iedereen de regels en afspraken en is alcohol- en drugpreventie ingebed in de werking. Het gaat verder dan enkele losstaande acties. Jeugdhuizen met een alcohol- en drugplan zullen dan ook sneller geneigd zijn om ook de andere Attenties aan te bieden, aangezien dit past binnen een duurzaam beleid.
 • Het opleiden van vrijwilligers om verantwoord alcohol te schenken komt normaal gezien aan bod binnen het alcohol- en drugplan. Omdat het echter niet voor elk jeugdhuis mogelijk is om een volledig alcohol- en drugplan uit te werken, is dit nu ook een aparte Attentie. Zo kunnen jeugdhuizen zorgen dat ze deskundig barpersoneel hebben, ook als er geen ruimte is voor een alcohol- en drugplan.
 • Gezondheidsinformatie en risicobeperkende boodschappen verspreiden is een derde belangrijke attentie. Aan de hand van deze informatie krijgen de jeugdhuisbezoekers zelf het nodige inzicht om de gezondheidsrisico’s bij het gebruiken van middelen te verminderen.

Een alcohol- en drugbeleid in het jeugdhuis

ATTENT wil op korte en langere termijn zo veel mogelijk jeugdhuizen en hun bezoekers met zoveel mogelijk Attenties bereiken. ATTENT helpt jeugdhuizen dan ook om de vier pijlers van een alcohol- en drugbeleid te implementeren.

De negen Attenties en hun minimumcriteria

Elke attentie heeft een aantal minimumcriteria. We zetten ze even op een rijtje:

 • Alcohol- en drugplan
  Het jeugdhuis heeft een alcohol- en drugbeleid opgesteld en medewerkers volgden hiervoor de cursus ‘alcohol- en drugplan’ waar ook aandacht wordt besteed aan het opleiden van barmedewerkers.

 • Getrainde vrijwilligers
  Leidinggevend kader van het jeugdhuis en vrijwilligers die actief zijn binnen het jeugdhuis kregen een (online) training om signalen te herkennen als iemand zich niet goed voelt door alcohol- en druggebruik. Zo kunnen ze daar correct op inspelen. Het laat hen toe om verantwoord alcohol te schenken en om agressie in het jeugdhuis te voorkomen.

 • Info
  Het jeugdhuis informeert bezoekers over veilig en gezond uitgaan, gehoorschade, veilig vrijen, veilig verkeer, alcohol en drugs enzovoort.

 • Samen uit, samen thuis
  Het jeugdhuis vestigt de aandacht van bezoekers op de effecten van alcohol op hun veiligheid. Bezoekers worden gestimuleerd om voor elkaar te zorgen, opdat iedereen veilig thuis geraakt.

 • Oordoppen
  Het jeugdhuis stelt gratis oordoppen ter beschikking. Als het jeugdhuis valt onder de wettelijke criteria, controleert het de geluidslimiet en zorgt het dat die binnen de wettelijke limieten valt.

 • Gratis water
  Het jeugdhuis biedt gratis drinkwater aan.

 • Condooms
  Het jeugdhuis stelt gratis condooms ter beschikking voor bezoekers.

 • Chill out
  Bezoekers van het jeugdhuis hebben toegang tot een koelere en rustigere ruimte met comfortabele zitmogelijkheden (geen muziek of rustige, tragere muziek).

 • EHBO
  Het jeugdhuis heeft een EHBO-koffer en kan bezoekers die onwel worden de eerste zorgen toedienen.

De Attenties kunnen in het jeugdhuis bekendgemaakt worden met dezelfde sterpictogrammen als Feest Wijzer. Zo vinden de bezoekers vlot hun weg naar oordoppen, gratis water, …

Interesse? Schrijf je jeugdhuis in!

Op de website van Formaat vind je de link naar het inschrijvingsformulier. Je kan daarbij ook meteen aanduiden voor welke Attenties je je jeugdhuis inschrijft, en dan krijg je het nodige materiaal gratis opgestuurd.