Skip to main content

Feest Wijzer

Alcohol- en drugpreventie op fuiven en kleine events

Met Feest wijzer zetten fuiven en kleine events zich in voor een positief feestklimaat. Ze bieden hun bezoekers daarvoor bepaalde services aan. Die moeten op de locatie bekendgemaakt worden via de Feest Wijzer sterpictogrammen.

Dit concept bouwt verder op de sterktes van Quality Nights, het harm reduction initiatief voor het bredere uitgaansleven. Net als in dat initiatief, creëert Feest Wijzer een veilige en positieve uitgaansomgeving door bezoekers een aantal diensten aan te bieden.

Dit initiatief geniet de ondersteuning van het charter Gezonde Gemeente.

Een integrale aanpak voor veilig en gezond uitgaan

VAD ijvert al jaren voor een preventief beleid in het uitgaansleven. Dit is een samenhangend geheel van maatregelen om problemen door middelengebruik te voorkomen of er adequaat op te reageren. Een alcohol- en drugbeleid in het uitgaansleven steunt op vier pijlers die goed op elkaar afgestemd moeten worden. Ook binnen Feest Wijzer wordt er op verschillende terreinen gewerkt: informatieverstrekking, regelgeving, voorlichting van personeel en structurele maatregelen. Op die manier creëert het een zichtbaar positief uithangbord voor organisatoren van fuiven en lokale festivals. Bovendien hebben hun bezoekers baat bij de aangeboden services.

Belangrijke partners waarmee we samenwerken en die kennis en expertise leverden zijn Sensoa, Horeca Vlaanderen, de Christelijke Mutualiteit, Vias institute, VVSG, VVJ, de Ambrassade, VIGL en Formaat.

Feest Wijzer is het concept voor fuiven en kleine, lokale evenementen. Daarnaast bestaat ook het concept ATTENT, voor jeugdhuizen.

De vier basisservices

Feest Wijzer geniet ondersteuning van Gezonde Gemeente. Met Feest Wijzer geven fuiven en kleine festivals aan dat ze zich inzetten om een positief feestklimaat te creëren. Een fuif of lokaal festival dient minimum vier basisservices aan te bieden om het Feest Wijzer-preventiepakket te krijgen. Voor elke service zijn er minimumcriteria.

 • Deskundig barpersoneel
  De alcoholwetgeving is op een visueel aantrekkelijke manier zichtbaar voor zowel bezoekers als barpersoneel. Er bestaat ook een online training over verantwoord alcohol schenken die het barpersoneel kan volgen.

 • Gezondheidsinformatie
  Feest Wijzer-evenementen informeren hun bezoekers over veilig en gezond uitgaan, gehoorschade, veilig vrijen, veilig verkeer, alcohol & drugs enzovoort.

 • Oordopjes
  Feest Wijzer-evenementen beperken het geluidsniveau tot het wettelijke maximum, stellen gratis oordopjes ter beschikking en informeren de buurt over het evenement.

 • Samen uit, samen thuis
  Het evenement vestigt de aandacht van bezoekers op de effecten van alcohol op hun veiligheid. Het stimuleert hen om voor elkaar te zorgen, opdat iedereen veilig thuis geraakt.

De extra services

Naast de basisservices kunnen organisatoren vrijblijvend negen extra services aanbieden om de locatie nog veiliger en gezonder te maken.

 • Een chill-outruimte
  Er is een aparte ruimte waar bezoekers tot rust kunnen komen in een koelere en rustigere omgeving.

 • EHBO
  Er is een EHBO-koffer en de medewerkers weten deze liggen. Ook is er een schriftelijke procedure over wanneer de hulpdiensten te verwittigen.

 • Een vestiaire
  Het evenement biedt een bewaakte vestiaire aan waar de bezoekers overtollige kledij veilig kunnen afgeven of opbergen.

 • Klimaatregeling
  Het evenement voorziet ventilatie- en koeltechnieken die zorgen voor een aangenaam binnenklimaat.

 • Eten
  Er is voedsel te koop op het terrein of de locatie van het event.

 • Gezond eten
  Het evenement biedt gezonde voeding aan (smoothies, fruit, …)

 • Toegankelijkheid
  Rolstoelgebruikers kunnen het evenement makkelijk betreden en kunnen gebruikmaken van een aangepast toilet.

 • Condooms
  Condooms worden gratis ter beschikking gesteld om onveilige seksuele contacten, soa’s en ongewenste zwangerschappen zo veel mogelijk te voorkomen.

 • Gratis water
  Er is vrije toegang tot gratis drinkwater voor de bezoekers die daar nood aan hebben.

Organisatoren kunnen de services bekendmaken aan het uitgaanspubliek via de Feest Wijzer-sterpictogrammen, in de vorm van infobordjes of stickers. Ze kunnen de pictogrammen op de feestlocatie hangen om te tonen dat op het evenement aandacht is voor gezond en veilig uitgaan.

Interesse? Bestel het materiaal!

De bekendmakingsiconen kunnen gratis via de VAD-catalogus besteld worden. Je vindt er ook informatie over hoe je aan condooms en oordopjes kan raken.